Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek kijken we of er een gezamenlijke klik is en stellen we de uitgangspunten vast voor de eventuele coaching.

Voordat we aan de slag gaan breng ik altijd een offerte uit waarin duidelijk omschreven staat wat de vraagstelling is , de kosten zijn en hoe we gaan werken. Je kunt daarna besluiten om met mij in zee te gaan.

De begeleiding bestaat meestal uit gesprekken. Maar ook opstellingen in de ruimte of lichaamswerk zijn mooie manieren om snel tot de kern van je vragen door te dringen.

Ik gebruik technieken als Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Trans Actionele Analyse (TA) of Systeemtherapie om je problemen aan te pakken en je vragen te beantwoorden.

In de meeste gevallen heb je tussen de vijf en acht afspraken nodig. Maar soms heb je maar een of twee gesprekken nodig om tot andere inzichten te komen waarmee je zelf verder kunt.

 

© Binnenwijzer 2024 | Website: Fly Webservices | Beheerder.